Web Devoloper

Arshipel Guleti İnternet Sitesi Yayında

Arshipel Guleti Yayında

Arshipel Guleti, 21 metre uzunluğunda, klasik gulet formunda stilize ve inşa edilmiş bir ahşap teknedir.
Gözde tatil beldelerimizden Bodrum, bilindiği gibi tarihi boyunca gulet inşaatının da merkezi olagelmiştir. Yetenekli ustaların ellerinden çıkan Bodrum guletlerinin ünü dünyaya yayılmıştır.
Arshipel guleti de, her yerde övünerek söylediğimiz gibi, Bodrum’da inşa edilmiştir.

www.arshipel.com.tr